Datasheet

Tìm kiếm

Loại tài liệu Tên tài liệu Ngôn ngữ Ngày đăng ký Tải về
DATASHEET Sơn chống thấm pha xi măng KOREMIX Sơn chống thấm pha xi măng KOREMIX 26-09-2019
Certification Kết quả thử nghiểm - UT6581 (URETHANE) Kết quả thử nghiểm - UT6581 (URETHANE) 26-09-2019
MSDS KCC_MSDS_002_eng KCC_MSDS_002_eng 26-09-2019
Certification ISO9001-Cert-2019 ISO9001-Cert-2019 26-09-2019
Certification I9QPG005 KARUMEL DS1350 gloss I9QPG005 KARUMEL DS1350 gloss 26-09-2019
Certification Certificate Powd KCC KR P-1686 Certificate Powd KCC KR P-1686 26-09-2019
Certification Certificate-Powd KCC KR GR 20-23_Class2 Certificate-Powd KCC KR GR 20-23_Class2 26-09-2019
Certification I9QPG002 kARUMEL DS1100-TX I9QPG002 kARUMEL DS1100-TX 26-09-2019
Certification I9QPG004 KARUMEL DS1100 matt I9QPG004 KARUMEL DS1100 matt 26-09-2019
Certification Certificate Powd KCC KR P-1686_Class2 Certificate Powd KCC KR P-1686_Class2 26-09-2019
Hotline: 0944233733
Zalo Zalo: 0944233733