Datasheet

Tìm kiếm

Loại tài liệu Tên tài liệu Ngôn ngữ Ngày đăng ký Tải về
Certification SƠN NỀN TỰ PHẲNG ET5500 - A - DARK GREEN SƠN NỀN TỰ PHẲNG ET5500 - A - DARK GREEN 31-08-2020
DATASHEET SPORTHANE KS EXPOSURE WATERPROOFING COAT SPORTHANE KS EXPOSURE WATERPROOFING COAT 26-09-2019
DATASHEET Sơn chống thấm pha xi măng KOREMIX Sơn chống thấm pha xi măng KOREMIX 26-09-2019
Certification Kết quả thử nghiểm - UT6581 (URETHANE) Kết quả thử nghiểm - UT6581 (URETHANE) 26-09-2019
MSDS KCC_MSDS_002_eng KCC_MSDS_002_eng 26-09-2019
Certification ISO9001-Cert-2019 ISO9001-Cert-2019 26-09-2019
Certification I9QPG005 KARUMEL DS1350 gloss I9QPG005 KARUMEL DS1350 gloss 26-09-2019
Certification Certificate Powd KCC KR P-1686 Certificate Powd KCC KR P-1686 26-09-2019
Certification Certificate-Powd KCC KR GR 20-23_Class2 Certificate-Powd KCC KR GR 20-23_Class2 26-09-2019
Certification I9QPG002 kARUMEL DS1100-TX I9QPG002 kARUMEL DS1100-TX 26-09-2019
Hotline: 0944233733
Chỉ đường Zalo Zalo: 0944233733

Datasheet